หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ชวนอ่าน...นิตยสารออนไลน์ฉบับล่าสุด ที่ห้องสมุดบอกรับบน Hibrary
ชวนอ่าน...นิตยสารออนไลน์ฉบับล่าสุด ที่ห้องสมุดบอกรับบน Hibrary

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-07 13:22:43

ชวนอ่าน...นิตยสารออนไลน์ฉบับล่าสุด ที่ห้องสมุดบอกรับบน Hibrary


   • หมอชาวบ้าน<<ฉบับที่ 523 พฤศจิกายน 2565>>https://bit.ly/3sZvuKy

   • เทคโนโลยีชาวบ้าน<<ฉบับที่ 778 พฤศจิกายน 2565>>https://bit.ly/3zKRGM8

   • Gourmet and Cuisine<<ฉบับที่ 268 พฤศจิกายน 2565>>https://bit.ly/3T8Embs

   • Kitchen and Home<<ฉบับที่ 195 พฤศจิกายน 2565>>https://bit.ly/3UjH1QC

   • Grand Prix<<ฉบับที่ 634 ตุลาคม 2565>>https://bit.ly/3he7scj

   • Vacationist<<ฉบับที่ 99 (กันยายน-ตุลาคม 2565)>> https://bit.ly/3TeefzH

   • Coffee Traveler<<ฉบับที่ 60 (สิงหาคม-กันยายน 2565)>>https://bit.ly/3E3dlSh


• อ่าน e-Magazine ฉบับย้อนหลังได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
• โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
• คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

#bookreview#eMagazine
#OnlineMagazine