หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > เศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐมิติเบื้องต้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-15 10:34:12     
        
         “เศรษฐมิติเบื้องต้น” เป็นหนังสือที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจทางด้านเศรษฐมิติเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่ทำงานทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่ต้องการทำความเข้าใจถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
        เนื้อหาภายในเล่มจะช่วยให้เข้าใจถึงพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การอธิบายความหมายของสมการถดถอยที่ถูกประมาณขึ้นมา แบบจำลองสมการถดถอยที่สร้างขึ้นมานี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน รวมทั้งแบบจำลองของเรานั้นมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นหรือไม่ และหากปัญหาเกิดขึ้นแล้ว จะปรับปรุงแก้ไขให้แบบจำลองมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย และพยายามใช้คณิตศาสตร์และสถิติให้น้อยที่สุด 

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3L5nHEk
  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น