หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย”
หนังสือ “ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-09 14:58:28

     
        หนังสือ “ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย” มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของใยสิ่งทอโดยละเอียด ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา คุณสมบัติของเส้นใย การจำแนกชนิดของเส้นใย ชื่อสกุล ชื่อการค้า วิธีการทดสอบเส้นใยเบื้องต้น กระบวนการผลิตเส้นใยและผ้า การตกแต่งสำเร็จเพื่อเพิ่มคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนประโยนชน์ใช้สอยและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ใยสิ่งทอแต่ละชนิดอย่างถูกวิธี 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3u3hnru
  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น