หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : หลักการและการประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : หลักการและการประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-10 11:31:45


     
        “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : หลักการและการประยุกต์” เป็นหนังสือที่กล่าวถึงหลักการและการประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แต่ไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทราบถึงหลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้อ่านที่นอกจากต้องการทราบหลักการแล้ว ยังต้องการศึกษาต่อไปว่าระบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ในสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ใดได้บ้าง 

อ่านต่อที่ >>https://bit.ly/46jkcTj

 


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น