หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว”
“ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-14 13:16:12
       “ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว” เป็นหนังสือที่นำเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว ที่บูรณาการทั้ง “ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์” และ “ศิลปะการประยุกต์ใช้นวัตกรรม” เข้าด้วยกัน มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และนำไปใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถทางการเเข่งขันของธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption & Transformation... 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3x9AmCB


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น