หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่” เป็นหนังสือที่นำเสนอเนื้อหาแนวคิดและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ที่เป็นที่นิยมในสากลและในประเทศไทย
“A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่” เป็นหนังสือที่นำเสนอเนื้อหาแนวคิดและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ที่เป็นที่นิยมในสากลและในประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-11 11:59:58

       “A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่” เป็นหนังสือที่นำเสนอเนื้อหาแนวคิดและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ที่เป็นที่นิยมในสากลและในประเทศไทย โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ A–Z รวมทั้งสิ้น 26 แนวคิดและเครื่องมือ เพื่อให้มีความเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับนักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้มีความเข้าใจในแนวคิดและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ตลอดจนสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้หน่วยงานหรือองค์การให้มีความสามารถทางการแข่งขันได้ต่อไป... 
อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3OxJTrA


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น