หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการฉาบผิวกระดาษพิมพ์เขียนด้วยแป้งมะขามเปรี้ยวพันธุ์กระดาน
รายงานการวิจัยเรื่องการฉาบผิวกระดาษพิมพ์เขียนด้วยแป้งมะขามเปรี้ยวพันธุ์กระดาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-12 13:38:06

        มะขามมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tamarindus indica Linn. จัดอยู่ในวงศ์ Caesalpiniceae ปลูกได้ทั่วไปในประเทศไทย มะขามพันธุ์กระดานเป็นมะขามเปรี้ยวฝักยักษ์ มีลักษณะฝักแบน และมีขนาดใหญ่ แป้งเม็ดมะขามพันธุ์กระดาน สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ โดยใช้ในการฉาบผิวกระดาษ

        ผู้วิจัยได้นำแป้งเม็ดมะขามเปรี้ยวพันธุ์กระดานมาเคลือบผิวกระดาษ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ จากการทดลองพบว่า แป้งมะขามเปรี้ยวพันธุ์กระดานสามารถใช้เป็นสารต้านนํ้าได้ดีเพราะสามารถลดค่าการต้านนํ้าแบบ Cobb test ได้เมื่อใช้แป้งมะขามในการเคลือบกระดาษที่ความเข้มข้น 0.5-2.5%

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3RlbbSO

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการฉาบผิวกระดาษพิมพ์เขียนด้วยแป้งมะขามเปรี้ยวพันธุ์กระดาน

ผู้แต่ง: ปิยะดา อาชายุทธการ


ข้อมูลและภาพประกอบ : วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์