หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “หลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์” เป็นหนังสือที่อธิบายถึงหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนจัดแบ่งหมวดหมู่การศึกษา
หนังสือ “หลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์” เป็นหนังสือที่อธิบายถึงหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนจัดแบ่งหมวดหมู่การศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-13 10:06:44


        หนังสือ “หลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์” เป็นหนังสือที่อธิบายถึงหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนจัดแบ่งหมวดหมู่การศึกษา เพื่อให้เกิดการศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเป็นลำดับความคิดที่ต่อเนื่อง มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาประกอบ ทั้งยังได้นำเสนอบทวิเคราะห์ปัญหา การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละส่วน และนำเสนอแนวทางแก้ไขด้วย เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจ วิเคราะห์วิจารณ์ และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในการประกอบวิชาชีพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3VsUu9A


•  อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

•  โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ

        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

•  คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น