หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google for Education
ปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google for Education

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-14 10:14:36


        ปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google for Education” เป็นคู่มือสำหรับครูผู้สอนในการนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน Google for Education มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างข้อสอบออนไลน์ รวมถึงการสร้างเว็บไซต์สำหรับรายวิชา โดยเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงทักษะในการใช้งานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย...

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3ymS2aI

  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น