หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ประวัติศาสตร์กาแฟ
ประวัติศาสตร์กาแฟ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-14 11:22:13

ประวัติศาสตร์กาแฟ

        เครื่องดื่มสีดำรสขมที่เคยถูกเรียกว่าเครื่องดื่มของปิศาจชนิดนี้ ถูกค้นพบโดยบังเอิญในแถบตะวันออกกลาง กาแฟถูกใช้ในพิธีทางศาสนายาวนานหลายร้อยปี ก่อนจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันแพร่หลายในยุโรปและส่วนอื่นๆ ของโลก

        ในระหว่างหลายร้อยปีนั้น การเสพกาแฟมีพัฒนาการจากการเคี้ยวเมล็ดโดยตรง เป็นการบดเป็นผงแล้วปั้นก้อนรับประทาน การต้มในน้ำร้อน หมักเป็นไวน์ ก่อนจะกลายมาเป็นการคั่วบดและนำมาชงอย่างปัจจุบัน

จากความนิยมดื่มกาแฟเพื่อศาสนกิจ กลายเป็นการบริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลผลิต ปัจจุบันกาแฟและร้านกาแฟยังกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อีกด้วย

คอลเลคชั่นประวัติศาสตร์กาแฟโดยศูนย์วิทยบริการฯ

   1. The curious barista's guide to coffee / Tristan Stephenson (2015)   : เลขหมู่ : 641.3373 S837B

   2. คัมภีร์กาแฟ = Coffee bible / บุญทอง มุ่งสิริขจร, เกรียงสิทธิ์ ศิริชาติไชย (2549)   : เลขหมู่ : 633.73 บ464ค

   3. Coffee กาแฟ เครื่องดื่มอินเทรนด์ / บรรณาธิการ น่าน หงษ์วิวัฒน์ (2552)   : เลขหมู่ : 641.877 ค185

   4. My coffee way ถนนทุกสายมุ่งสู่ร้านกาแฟ / มโนภาพ แปล (2557)   : เลขหมู่ : 641.877 ม456

   5. โรบัสต้า หอมกรุ่นจากฟาร์ม สู่แก้วกาแฟของคุณ / บริษัท ทีวีบูรพา. (2557)   :เลขหมู่ : DVDK0562 (DVD)