หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “คติชนวิทยาญี่ปุ่น” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากมุมมองของคติชนวิทยา ทั้งยังให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้สนใจศึกษาวิจัยวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างจริงจัง
“คติชนวิทยาญี่ปุ่น” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากมุมมองของคติชนวิทยา ทั้งยังให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้สนใจศึกษาวิจัยวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างจริงจัง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-15 16:38:40
 
       “คติชนวิทยาญี่ปุ่น” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากมุมมองของคติชนวิทยา ทั้งยังให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้สนใจศึกษาวิจัยวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างจริงจัง โดยมีคำศัพท์เฉพาะภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้ค่อนข้างมาก อาจมีเนื้อหาที่เข้าใจยากเมื่อต้องอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือมโนทัศน์ของญี่ปุ่นที่แตกต่างจากของไทย นอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่มยังช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับญี่ปุ่น และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่ผู้อ่านอย่างลึกซึ้งต่อไป... 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3IuCDKJ


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น