หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รูปแบบศิลปะของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างตะวันตกกับตะวันออก
รูปแบบศิลปะของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างตะวันตกกับตะวันออก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-16 12:27:29

        รูปแบบศิลปะของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างตะวันตกกับตะวันออก คือ โปรตุเกส จีน และมลายู สามารถพบเห็นได้ในมะละกา ปีนัง สิงคโปร์ มาเก๊า และไทย ที่พบเห็นได้มากและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยนั้น อยู่ที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต สถาปัตยกรรมของอาคารในเขตเมืองเก่ามีความเป็นเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมศิลปะที่สวยงามนี้

        ร่วมอนุรักษ์และสืบสานอารยธรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชิโน-โปรตุกีส กับผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์ และอาจารย์อารีย์ พูลเกิด ที่ได้รวบรวมลวดลายตกแต่งจากสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสที่เป็นปรากฏการณ์เชิงประจักษ์มาทำการออกแบบลงในผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ออกแบบเน้นไปเชิงศิลป์ในรูปแบบ 3 มิติ นำเสนอในรูปแบบเครื่องใช้และของตกแต่งเชิงคุณค่าทางศิลปะ แยกประเภทของผลิตภัณฑ์เป็นชุดกาแฟ ชุดจาน/ชาม และชุดตกแต่ง การออกแบบและผลิตต้นแบบนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการ องค์กร ชุมชน หรือบุคคลที่สนใจนำไปพัฒนาเป็นสินค้าของที่ระลึกสร้างรายได้ต่อไป


สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่ >>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***


ชื่องานวิจัย : รายงานการวิจัยเรื่องการสืบสานอารยธรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ : เซรามิกส์ชิโน-โปรตุกีส

ผู้แต่ง : สุภัทรา ลูกรักษ์ และอารีย์ พูลเกิด

เลขเรียกหนังสือ : ว.จ 738.1072 ส836ร

-------------------------------------------------------

จองอ่านฉบับพิมพ์ได้ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do