หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์เยอรมัน-อังกฤษ-ไทย”
“พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์เยอรมัน-อังกฤษ-ไทย”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-15 10:39:55


     
        
         “พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์เยอรมัน-อังกฤษ-ไทย” เป็นพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ 3 ภาษา เยอรมัน อังกฤษ และไทย เล่มแรกในเมืองไทย มีวงศัพท์กว่า 5,700 คำ พร้อมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ และสังคมวิทยา โดยจะเน้นหนักไปที่ศัพท์การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศัพท์สำนวนและประโยคภาษาเยอรมัน ซึ่งเขียนตามหลักเกณฑ์การเขียนภาษาเยอรมันแบบใหม่ รวมถึงรายชื่อประเทศต่าง ๆ ในโลกพร้อมชื่อเรียกเป็นทางการ รายชื่อองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ ในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีดรรชนีคำไทยท้ายเล่ม สำหรับการค้นหาศัพท์เยอรมันและอังกฤษอีกด้วย 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/45rI4nv
  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น