หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา
ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-15 11:25:50


        “ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาทางวิชาการ เน้นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำแนวใหม่ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม และภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวคิดทฤษฎีและตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำในระดับนานาชาติ และภาวะผู้นำในประเทศไทย โดยเนื้อหาที่เรียบเรียงและแปลมาจากภาษาอังกฤษ จะมีวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ เพื่อให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับคำในภาษาอังกฤษที่สำคัญ และเพื่อให้สามารถไปอ่านหรือศึกษาเพิ่มเติมในตำราภาษาอังกฤษได้...อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3t0nyZx

   • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
   • หลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
   • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น