หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)”
คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-17 12:20:39

        วันสุดท้ายแล้ว...ของการเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ Hibrary

ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท
        แข่งขันผ่านระบบ Google meet และทำแบบทดสอบออนไลน์


        “คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)” หนังสือเกี่ยวกับการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ไปควบคุมระบบต่าง ๆ ให้ทำงานได้อย่างอัจฉริยะ โดยอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ AI และ IoT ทฤษฎีระบบปัญญาประดิษฐ์ การเขียนซอฟต์แวร์ในระบบ AI และ IoT เพื่อการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และจบด้วยการประยุกต์ใช้งานระบบ AI และ IoT จึงเหมาะสำหรับผู้ที่จบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ หรือทำงานทางด้าน IT ที่จะนำความรู้ความสามารถทางด้านระบบ AI และ IoT มาใช้ เพื่อติดต่อสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ให้ทันกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)...

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3X7TqIl

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2566
การแข่งขันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
  • เวลา 8:30 - 12:00 น.
  • รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล 500 บาท
  • สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3Xawl88

** ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนน 3 หน่วยกิต **


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
      - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
      - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น