หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “ศัพท์ทางจิตเวช” เป็นหนังสือที่ช่วยตอบสนองให้ผู้อ่านมีความรู้ทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น โดยรวบรวมคำศัพท์ทางด้านจิตเวช สุขภาพจิต และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นจำนวนมาก
“ศัพท์ทางจิตเวช” เป็นหนังสือที่ช่วยตอบสนองให้ผู้อ่านมีความรู้ทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น โดยรวบรวมคำศัพท์ทางด้านจิตเวช สุขภาพจิต และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นจำนวนมาก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-17 10:52:54
     “ศัพท์ทางจิตเวช” เป็นหนังสือที่ช่วยตอบสนองให้ผู้อ่านมีความรู้ทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น โดยรวบรวมคำศัพท์ทางด้านจิตเวช สุขภาพจิต และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นจำนวนมาก มีทั้งคำศัพท์พื้นฐาน คำศัพท์ที่ควรรู้ และคำศัพท์ใหม่ ๆ ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือทางด้านวิชาการมาแล้ว สามารถใช้ค้นคว้า อ้างอิงได้ จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา บุคลากรทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิต รวมทั้งผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะได้อ่าน ศึกษาค้นคว้า สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว การทำงาน และสังคมต่อไปได้… 

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3PL227P


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น