หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “ระบบการศึกษาเงา : นโยบายรัฐกับการกวดวิชา”
หนังสือ “ระบบการศึกษาเงา : นโยบายรัฐกับการกวดวิชา”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-17 16:15:59


     
        หนังสือ “ระบบการศึกษาเงา : นโยบายรัฐกับการกวดวิชา” สะท้อนหลักการ แนวคิด แนวทางการกำหนดนโยบาย/กลยุทธ์ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการถอดบทเรียนและประสบการณ์ที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการกวดวิชา หรือการเรียนการสอนพิเศษ จากนานาประเทศ ผ่านมุมมองของนักวิชาการและนักวิจัยระดับโลก โดยมีงานวิจัยเป็นฐานในการอ้างอิงและสนับสนุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3ZO6DJk

 


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น