หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > International Day of Happiness
International Day of Happiness

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-20 11:00:17


        20 มีนาคม วันแห่งความสุขสากล เพื่อความตระหนักรู้ถึงความสุขอันเป็นเป้าหมายพื้นฐานของมนุษย์ แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และเรียกร้องให้แต่ละประเทศผลักดันนโยบายสาธารณะที่จะเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชน

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ