หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ”
หนังสือ “ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-20 14:04:15


        หนังสือ “ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานด้านการศึกษาโครงสร้างคำ กระบวนการสร้างคำ ซึ่งได้แก่ การแปลงโดยใช้หน่วยคำเติม การแปลงโดยไม่ใช้หน่วยคำเติม และการประสม และเกี่ยวกับกับการผันคำ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ง่ายแก่การทำความเข้าใจ และการยกตัวอย่างที่ทันสมัย โดยผู้เขียนมุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ใช้ในการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเตรยมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น...

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/40A3e0p

  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น