หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือในการสะสมความมั่นคง และทำให้บุคคลมีอำนาจทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในด้านความเป็นอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารการเงิน
เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือในการสะสมความมั่นคง และทำให้บุคคลมีอำนาจทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในด้านความเป็นอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารการเงิน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-20 11:27:02


        เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือในการสะสมความมั่นคง และทำให้บุคคลมีอำนาจทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในด้านความเป็นอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารการเงิน

        ศึกษาเรื่องของ "การเงินส่วนบุคคล" เริ่มจากทำความรู้จักกับการเงินส่วนบุคคล งบประมาณ การออมเงิน การลงทุนแบบต่าง ๆ การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยานพาหนะ และรายจ่ายอื่น ๆ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ และการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อความพอเพียง ซึ่งทุกบทเรียนมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะการปฏิบัติ ให้ผู้อ่านได้พัฒนาตนเองบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง และการใช้ความรู้ ความรอบคอบ มีคุณธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ…อ่านต่อได้ที่>> https://bit.ly/3BODV0o

.  • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

.  • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ

        - Android>> https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>> https://apple.co/3akL0KU

.  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น