หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติและวิวัฒนาการของพฤติกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคโรมันโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวรวมถึงวิธีการวัดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว กระบวนการการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว
หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติและวิวัฒนาการของพฤติกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคโรมันโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวรวมถึงวิธีการวัดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว กระบวนการการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-20 15:33:45


     
       A book that tells the story of the history and evolution of travel behavior from ancient Rome to the present day. Tourism motivation studies include methods for measuring tourist motivation, the process of deciding on tourist destinations, the importance of image and methods for creating images for tourist destinations, understanding of testimonials and comparative studies of the values of tourists from different regions. Tourist classification and market segmentation using various criteria, including guidelines for creating satisfaction and measuring the level of tourist satisfaction, case studies from tourist behavior research that will be useful for marketers, tourist attraction managers, tour guides, bachelor's and master's degree students in tourism and hospitality management, and those interested in careers in tourism services. 
  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น