หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ปลายปีปุ๊บ...ฝุ่นมาปั๊บ เมื่ออากาศเย็นลงปัญหาฝุ่น PM 2.5 มักจะกลับมาเสมอ เป็นวัฏจักรเดิมที่เกิดขึ้นทุกปี โดยที่ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ปลายปีปุ๊บ...ฝุ่นมาปั๊บ เมื่ออากาศเย็นลงปัญหาฝุ่น PM 2.5 มักจะกลับมาเสมอ เป็นวัฏจักรเดิมที่เกิดขึ้นทุกปี โดยที่ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-21 15:24:28


        ชวนคุณมาอ่านหนังสือ “เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต” ที่มีเนื้อหาพื้นฐานเชิงประยุกต์ เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องวัดและวิเคราะห์อนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต การวัดและควบคุมฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้าสถิต คุณภาพอากาศ และผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพมนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทั้งทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการประยุกต์ใช้ในการทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศต่อไป...อ่านต่อได้ที่>> https://bit.ly/3SfJ2M5

   • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
   • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
   • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
-----