หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : การเขียนติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ”
หนังสือ “การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : การเขียนติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-22 16:18:14
        ธุรกิจการให้บริการมีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม การติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก เพราะในการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรและลูกค้า ซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านจะมีหลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล แฟกซ์ และบันทึกย่อ เป็นต้น

        หนังสือ “การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : การเขียนติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ” จะทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ในเรื่องของรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ พร้อมเรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสำนวนที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจนี้อีกด้วย...

อ่านต่อที่ >> 
https://bit.ly/3Vpl4U6  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น