หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์
การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-22 16:07:18     
    
         “การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์” หนังสือที่เขียนขึ้นโดยมี “ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” จึงใช้รูปแบบการเขียนที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาการตลาดบริการในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ หรืองานบริการ ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องการบริการอย่างมีคุณภาพ และสามารถทำให้พนักงานมี “จิตสำนึกในการให้บริการ” (Service Mind) และให้บริการที่ลูกค้าประทับใจ 

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3P9QBES
  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น