หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > มานุษยวิทยาธุรกิจ
มานุษยวิทยาธุรกิจ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-22 12:11:18


        เราสามารถสังเกตวัฒนธรรมขอมนุษย์ได้จากพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกตั้งแต่ตื่นตอนเช้าจนกระทั่งเข้านอน พฤติกรรมของมนุษย์จึงมีหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน การเดิน การเรียน การทำงาน การสื่อสารพูดคุย การซื้อของ เป็นต้น

        การศึกษาพฤติกรรมเหล่านี้ บนพื้นฐานของศาสตร์มานุษยวิทยาจะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมในสังคมอย่างลึกซึ้ง และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น หากทราบว่าผู้คนในสังคมนี้ มีค่านิยมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไร ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสามารถผลิตอาหารได้ตรงกับความต้องการของตลาด

        ไม่ใช่เพียงประเภทอาหารหรือรสชาติของอาหารเท่านั้น การศึกษาความเชื่อ รสนิยม วิถีชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายยังช่วยให้นักการตลาดทราบว่าควรจะโฆษณาผลิตภัณฑ์อย่างไร ผ่านช่องทางไหน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด การศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคม สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของผู้คน อันได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโลกธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง...อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3U7nsvh

• อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

• โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

• คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น