หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > สิงหาคม 2564 ครบ 155 ปี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ที่มาของตัวละคร “ขุนอินทร์” จากโหมโรง
สิงหาคม 2564 ครบ 155 ปี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ที่มาของตัวละคร “ขุนอินทร์” จากโหมโรง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-24 10:38:43

สิงหาคม 2564 ครบ 155 ปี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ที่มาของตัวละคร “ขุนอินทร์” จากโหมโรง


        ตามบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เรื่อง โหมโรง ขุนอินทร์เป็นตัวละครที่ถูกสมมุติขึ้นจากครูดนตรีไทย คือ พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ซึ่งในชีวิตจริงนั้น ไม่ได้เป็นตัวร้ายตามที่ได้เห็นกันในภาพยนตร์และละคร แต่เป็นครูดนตรีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติการดนตรีไทย

.        พระยาเสนาะดุริยางค์เกิดเมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2409 ที่ตำบลสวนมะลิ ใกล้วัดเทพศิรินทราวาส บิดาคือ ครูช้อย สุนทรวาทิน ผู้แต่งเพลงไพเราะเป็นอมตะไว้มากมาย พระยาเสนาะดุริยางค์เป็นอัจฉริยบุคคลทางดนตรีไทย ที่หาผู้เสมอเหมือนได้ยาก แตกฉานทั้งปี่พาทย์และมโหรี รอบรู้ทฤษฎีและฝีมือดีเยี่ยมแทบทุกเครื่องมือ เป็นเลิศในเรื่องปี่ ระนาด ฆ้อง ขับร้องตลอดจนเสภา เป็นผู้พัฒนาการขับร้องเพลงไทยให้ประณีตเสนาะไพเราะถึงสุดยอดอย่างไม่เคยมีมาก่อน จนทางร้องของท่านแพร่หลายที่สุดในวงการดนตรีไทย

.        ร่วมศึกษาการวิเคราะห์ทางร้องเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) จากผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี ที่ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเพลงแขกมอญ สืบค้นความเป็นมาเกี่ยวกับทางร้องเพลงแขกมอญ 3 ชั้น และวิเคราะห์การแต่งทางร้องเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งวิเคราะห์การแต่งทางร้อง ด้วยการเปรียบเทียบทางร้องกับทางฆ้อง ซึ่งงานวิจัยนี้จะทำให้ทราบว่า ทางร้องเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) นั้นเป็นอย่างไร มีความเป็นมา และวิธีการแต่งอย่างไร

สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3D9x1Sc

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ทางร้องเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)

ผู้แต่ง: พันธ์ศักดิ์ วรรณดี

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 782.4072 พ565ร

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h

รูปภาพและเนื้อหาบางส่วนจาก: ประวัติ “แช่ม สุนทรวาทิน” ที่มาตัวตน “ขุนอินทร์” จากโหมโรง กับฉากดวลระนาดในตำนาน https://www.silpa-mag.com/culture/article_66355