หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “จิตวิทยาสำหรับครู” กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีในการเป็น ครูมืออาชีพ ไว้ค่อนข้างครอบคลุม
หนังสือ “จิตวิทยาสำหรับครู” กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีในการเป็น ครูมืออาชีพ ไว้ค่อนข้างครอบคลุม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-24 14:58:59


     
       หนังสือ “จิตวิทยาสำหรับครู” กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีในการเป็น ครูมืออาชีพ ไว้ค่อนข้างครอบคลุม สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การอบรบเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาได้จริง จึงเหมาะสำหรับ ครูอาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง นิสิตนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเป็นอย่างยิ่ง 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/45uLLrW  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น