หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “เคล็ดลับการออกแบบ e-learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน” หนังสือที่นำเสนอเนื้อหาผ่านมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้านอีเลิร์นนิงของผู้เขียน
“เคล็ดลับการออกแบบ e-learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน” หนังสือที่นำเสนอเนื้อหาผ่านมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้านอีเลิร์นนิงของผู้เขียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-25 11:58:13


        “เคล็ดลับการออกแบบ e-learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน” หนังสือที่นำเสนอเนื้อหาผ่านมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้านอีเลิร์นนิงของผู้เขียน โดยนำเสนอมุมมองเคล็ดลับเทคนิคง่าย ๆ ที่จะพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ทั้งระบบ ในด้านการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ การนำไปใช้ และการประเมินผล ชี้ให้เห็นกลวิธีการนำอีเลิร์นนิงไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบผสมผสาน และนำเสนอการพัฒนาอีเลิร์นนิงไปสู่เรื่องของขนาดข้อมูล Big Data ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมาปรับเหมาะกับกลยุทธ์การสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอีเลิร์นนิงให้ประสบความสำเร็จ ประยุกต์ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 ได้จริง...

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/41QoiQr

  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
      - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
      - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น