หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-25 14:10:43
        ปัจจุบันการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีการแข่งขันสูง การมุ่งค้นหาคำตอบต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวด้วยกระบวนการวิจัย ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุด ทั้งนี้เพราะคำตอบที่ได้จากการวิจัยจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
        “ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว” เป็นหนังสือที่นำเสนอเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลการวิจัย จึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้วิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะนำไปประกอบการศึกษาการวิจัยของตนเองต่อไป... 

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3rFlTv2


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น