หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย excel
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย excel

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-25 13:51:55


        หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย excel” เป็นคู่มือประกอบการทำงานวิจัยด้วยโปรแกรม Excel ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการอ่านผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ต้องทำปริญญานิพนธ์ งานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา และเหมาะสำหรับอาจารย์ที่ต้องทำงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยผู้อ่านสามารถเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสถิติเพื่อการทําวิจัยได้อย่างง่าย พร้อมมีตัวอย่างประกอบ แจกแจงขั้นตอนอย่างละเอียด สามารถนําไปปฏิบัติและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง...อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3U9hn1n


   • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

   • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ

        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

   • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น