หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ทุกวันนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และมลภาวะเป็นโจทย์ท้าทายที่สุดของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21
ทุกวันนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และมลภาวะเป็นโจทย์ท้าทายที่สุดของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-27 10:49:43

        ทุกวันนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และมลภาวะเป็นโจทย์ท้าทายที่สุดของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 และอาจจะเป็นศตวรรษสุดท้ายของเราหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที การใช้กำลังเพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาระบบนิเวศน์ก็ไม่ใช่ทางออก และการรอคอยให้ระบบทุนนิยมเปลี่ยนแปลงตัวเองก็อาจจะช้าไป
        การดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่ไม่ได้เน้นการสั่งสมความมั่งคั่งส่วนบุคคล หรือการเติบโตแบบไร้ขีด การสร้างธุรกิจเชิงสังคม การสร้างธุรกิจที่ไม่เน้นความร่ำรวย เป็นแบบไหน

       หาอ่านได้ในหนังสือ “โลกสามศูนย์” 

--------------------------------

     

      ชื่อหนังสือ   : โลกสามศูนย์
      ผู้แต่ง          : ยูนุส, มูฮัมหมัด
      หมวดหมู่     : 330 ย484ลยืมได้ที่  >>>>> http://203.155.54.19:8080/liberty/opac/search/reset.do

-------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : m.me/ssru.library

LINE : SSRU Library

Twitter : @Libraryssru

E-mail : library@ssru.ac.th