หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-26 12:54:08

     หนังสือ “วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ได้นำเสนอหลักการวิจัย กระบวนการวิจัย และวิธีการวิจัยทั้งหมด 14 วิธีการ พร้อมแผนภาพประกอบทุกขั้นตอนเพื่อความเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมองเห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ และได้นำเสนอการจัดเก็บข้อมูลเอกสารอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม EndNote เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล

อีกด้วย อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3L9KK0V
    
        
  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น