หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-26 09:23:10


        หนังสือ “การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน” มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบในวิชาชีพนี้ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน นำไปใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ตามรูปแบบและรูปลักษณ์ รวมถึงการกำหนดรายละเอียดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการตกแต่ง และรายการตรวจสอบรายละเอียดของแบบตามหลักวิชาการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล ให้สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบทั้งในระบบดั้งเดิม (Working Drawing) หรือเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAD) และสามารถสื่อสารในเรื่องแบบกับสถาปนิกของงานสถาปัตยกรรมหลักหรือวิศวกร ทั้งงานโครงสร้าง งานไฟฟ้า หรือแม้แต่งานระบบสุขาภิบาลได้อย่างดี...อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3uqCHnB

  • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น