หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะของคน
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะของคน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-27 12:14:19


     
       หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะของคนและได้นำมาเปรียบเทียบกับสำนวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ทั้งสำนวนเขาและเข้าใจสำนวนเราไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ยกตัวอย่างประโยคที่ใช้สำนวนนั้น ๆ ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยได้เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับที่มาของสำนวนด้วยการสอดแทรกเรื่องราวทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์อันน่าจดจำ วรรณคดี วรรณกรรม บุคคลสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต กีฬา การละเล่น และนิทานซึ่งจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3rQWqz4


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น