หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือที่ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของเนื้อหาสู่ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาส่วนแรกมุ่งทำความเข้าใจหลักฐานเชิงประจักษ์
หนังสือที่ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของเนื้อหาสู่ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาส่วนแรกมุ่งทำความเข้าใจหลักฐานเชิงประจักษ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-28 10:08:33


        หนังสือที่ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของเนื้อหาสู่ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาส่วนแรกมุ่งทำความเข้าใจหลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ เนื้อหาส่วนหลังมุ่งนำเสนอรูปธรรม ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เรียบเรียงให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีความไวต่อการคัดกรอง ประเมิน เข้าถึง บำบัดรักษาพยาบาล และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงจากบุคลากรสุขภาพ จิตอาสา ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งเติมเต็มพลังชีวิตบวกเพื่อเยียวยาจิตใจของตนเองได้อย่างทันสมัย สอดคล้อง และน่าสนใจ โดยมุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าจนเกิดกระบวนการฟื้นหาย สามารถใช้ชีวิตด้วยความสุขสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์...

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3yolKwh


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ

        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น