หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ศึกษาความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทยผ่านตัวละครหญิงร้าย​
ศึกษาความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทยผ่านตัวละครหญิงร้าย​

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-29 14:29:26

        ศึกษาความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทยผ่านตัวละครหญิงร้ายในวรรณกรรมร่วมสมัยจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ อมฤตาลัย แม่เบี้ย เหยื่อมาร และเงาพระจันทร์

        ภาพลักษณ์ของหญิงร้ายที่ปรากฎในวรรณกรรมเหล่านี้สะท้อนสภาวะทางอารมณ์และประสบการณ์ของตัวละครที่เป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่ความเป็นสมัยใหม่ในช่วงสงครามเย็นจนถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่

        หนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นสมัยใหม่แยกไม่ออกจากประเด็นเรื่องเพศ ทั้งนี้เพราะตัวละครหญิงร้ายที่ปรากฎในวรรณกรรมคัดสรรเป็นภาพแทนของความเป็นอื่นที่คุกคามความเป็นชาติและความเป็นชาย แม้ตัวละครหญิงร้ายจะถูกกำจัดออกไปในตอนท้ายเรื่อง แต่วรรณกรรมเหล่านี้ยังเผยให้เห็นความย้อนแย้งของอำนาจสมัยใหม่ผ่านบทบาทของหญิงร้ายที่ท้าทายและเสริมสร้างอำนาจรัฐไปพร้อมกัน

--------------------------------

ชื่อหนังสือ    : หญิงร้ายในกายงาม : ความเป็นหญิงกับวิกฤตความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย
ผู้แต่ง            : ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
หมวดหมู่       : 809.935 ช617ห
ยืมได้ที่  >>>>> http://203.155.54.19:8080/liberty/opac/search/reset.do

-------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : m.me/ssru.library

LINE : SSRU Library

Twitter : @Libraryssru

E-mail : library@ssru.ac.th