หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > Food Packaging design
Food Packaging design

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-28 14:42:19

        การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือการนำวัสดุชนิดต่างๆ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และอื่นๆ มาออกแบบเป็นภาชนะที่มีความสวยงาม แข็งแรง ได้สัดส่วนเหมาะสมกับตัวสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้าย การขนส่ง และเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค

        การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์ที่ดีนอกจากช่วยป้องกันความเสียหาย ป้องกันไม่ให้อาหารสัมผัสกับอากาศภายนอก ยังช่วยเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ากลิ่นหรือรสชาติ ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยืนยาวขึ้น ขนส่งได้สะดวกและประหยัด

        การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีตั้งแต่กล่องกระดาษและกล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลภาวะและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติซึ่งเป็นจุดขายที่ใช้แข่งขันด้านการตลาดได้ในปัจจุบัน

คอลเลคชั่น “บรรจุภัณฑ์อาหาร” คัดสรรโดยศูนย์วิทยบริการฯ

1.How to wrap five eggs : traditional Japanese packaging  /  Hideyuki Oka ; with photographs by Michikazu Sakai  (2008)

เลขหมู่ : 745.54 O41H

2. Protein-based films and coatings  /  edited by Aristippos Gennadios.  (2002)

เลขหมู่ : 660.63 P967 (e-book)

3. Takeaway food packaging now  /  Edited by Yvett Arzate Gomez  (2016)

เลขหมู่ : 688.8 T136

4. Minimalist packaging : enhancing creative concepts  (2019)

เลขหมู่ : 688.8 M665

5. Handmade packaging graphics  (c2016)

เลขหมู่ : 688.8 H236