หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้
เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-08 12:38:45


     
        
         
        ทุกชาติมีเทศกาลที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์ใกล้ชิดผู้คนและธรรมชาติ จีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเทศกาลเป็นจำนวนมากในแต่ละถิ่นของจีนก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง 
        ทุกเทศกาลมีสาระสำคัญหลายประการ คือ ความเคารพในธรรมชาติ การทำมาหากินได้ผลดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การสร้างสำนึกผูกพันต่อบรรพชน และที่สำคัญคือมุ่งจรรโลงคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษา 
        “เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้” เป็นหนังสือที่ผู้แต่งได้ตรวจสอบ ค้นคว้า ถึงที่มาของเทศกาล วิวัฒนาการ ประเพณีปฏิบัติ คุณค่าต่อสังคม และการปรับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงเทศกาลจีนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของจีนสยามในประเทศไทย ว่ามีความเหมือนและต่างอย่างไรกับจีนแผ่นดินใหญ่ 


อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3Z1ENc7  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น