หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > วัสดุวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-29 11:16:39


        “วัสดุวิศวกรรม” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาวัสดุวิศวกรรมของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา เนื้อหาทั้งหมดได้เรียบเรียงขึ้นมาครอบคลุมเนื้อหารายวิชาวัสดุวิศวกรรม ตามหลักสูตรที่สภาวิศวกรได้กำหนดไว้ ภายในเล่มเรียบเรียงให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างโครงสร้างของวัสดุที่มีผลต่อสมบัติต่าง ๆ ตลอดจนกระทั่งวิธีการผลิตวัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานวิศวกรรม เนื้อหาแต่ละบทจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของเนื้อหา สูตร และตัวอย่างในการคำนวณแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น...อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3zJPoNC

อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
   • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ
   • Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
        - คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้