หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “การจัดฉากเบื้องต้น” เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชา งานด้านฉากและเวที/การสร้างฉาก
“การจัดฉากเบื้องต้น” เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชา งานด้านฉากและเวที/การสร้างฉาก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-30 16:25:55


     
         “การจัดฉากเบื้องต้น” เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชา งานด้านฉากและเวที/การสร้างฉาก ตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นต้นตำรับในภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน รวมถึงรายวิชาที่สอดคล้อง เช่น การสร้างฉากละคร (Theatre Production) เป็นต้น โดยได้แทรกแบบตัวอย่างประมวลรายวิชา ประมวลการเรียนการสอนรายการตำรา และเอกสารอ้างอิงที่นิสิตนักศึกษาสามารถตรวจสอบและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ตอนท้ายของแต่ละบทเรียนจะมีภาพประกอบบท คำถามท้ายบทเพื่อทดสอบความรู้ในเรื่องนั้น ๆ และแบบฝึกหัดภาคปฎิบัติที่จำเป็นแก่ทักษะของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว... 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/42gMPzn  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น