หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > Macrame ผูกเงื่อนให้งาม
Macrame ผูกเงื่อนให้งาม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-30 15:06:47

        มาคราเม่ หรือเมคราเม่ เป็นภาษากรีกหมายถึงการมัดหรือถัก มีหลักฐานการประดิษฐ์และใช้กันในแถบตะวันออกกลางมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มักใช้ตกแต่งบนตัวอูฐและม้าในทะเลทราย และตกแต่งงานประติมากรรมต่างๆ ก่อนจะแพร่หลายและได้รับความนิยมในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 19

        การถักเชือกมาคราเม่จะเริ่มจากลายพื้นฐานไม่กี่แบบ มัดเงื่อนเป็นลวดลายต่อเนื่องกันจนได้รูปทรงตามที่ต้องการ เสน่ห์ของงานมาคราเม่คือสามารถกำหนดความถี่ห่างของลายได้อย่างอิสระ ซึ่งความถี่ห่างของลายก็จะเป็นตัวกำหนดความทึบโปร่งของงานได้อีกชั้นหนึ่ง

ปัจจุบันมาคราเม่ถูกประยุกต์เป็นชิ้นงานได้ทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์

คอลเลคชั่น “เชือกถัก” โดยศูนย์วิทยบริการฯ


1. เครื่องประดับเมคราเม่ / ทินกร เกลี้ยงไธสง (2551)

เลขหมู่ : 746.4 ท446ค

2. ของใช้เมคราเม่ / พรหทัย วงษ์ประเสริฐ (2552)

เลขหมู่ : 746.4 พ286ข

3. เมคราเม่ = Macrame / กัญญาวีร์ บุญจอม , นันทนา ศรีสงกรานต์ และทีมงาน (2548)

เลขหมู่ : 746.4 ม713

4. การถักเชือกเทียน / ทินกร เกลี้ยงไธสง (2550)

เลขหมู่ : 746.42 ท446ก

5. มาคราเม่ / สุดจิตต์ สาลักษณ์ (2550)

เลขหมู่ : 746.4222 ส766ม

6. ศิลปะการมัดเชือกแบบมาคราเม่ / เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย (2548)

เลขหมู่ : 746.4222 ส945ศ