หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ตาลหล่อฮังก๊วยคืออะไร ใช้ประโยชน์ได้กับใครบ้าง และมีข้อควรระวังอย่างไร
ตาลหล่อฮังก๊วยคืออะไร ใช้ประโยชน์ได้กับใครบ้าง และมีข้อควรระวังอย่างไร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-02 11:56:56

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล. (2567, มกราคม), น้ำตาลหล่อฮังก๊วยคืออะไร ใช้ประโยชน์ได้กับใครบ้าง และมีข้อควรระวัง               อย่างไร : Gourmet & Cuisine : 74-75


            หล่อฮังก๊วยเป็นพืชสมุนไพรชนิดไม้ล้มลุกในวงศ์ Cucurbitaceae  ผลสดและผลแห้ง มีลักษณะที่เหมือนกันคือกลมรี ผิวเรียบมัน แต่ให้สีที่ต่างกัน ผลสดจะเป็นสีเขียวอ่อน ส่วนผลแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้ม ให้รสชาติหวาน จึงถูกนํามาใช้เป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติในการปรุง ประกอบอาหาร และมีการนําไปใช้เป็นยาสามัญประจําบ้านรักษาอาการเจ็บคอ ไอ เป็นหวัด ท้องผูก และกระหายน้ำ

             สารสําคัญในหล่อฮังก๊วยมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น น้ำมันหอมระเหย โปรตีน วิตามิน และฟลาโวน  นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วยโมโกรไซด์ รสชาติหวานของผลหล่อฮั่งก๊วยส่วนใหญ่มาจากสารสําคัญในกลุ่มโมโกรไซด์ 4, 5 และ 6 ที่เป็นความหวานจากธรรมชาติ สารสกัดจากผลสุกของหล่อฮังก๊วยมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย (น้ำตาลซูโครส) 300 เท่า ดังนั้นอาจนํามาทดแทนการใช้น้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่เป็นโรคอ้วนได้

            คุณสมบัติของหล่อฮังก๊วยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดโรคมีอยู่ด้วยกันหลายประการ หล่อฮังก๊วยถูกนําไปใช้ประโยชน์มากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากโมโกรไซด์ 5 และ สารประกอบอื่นๆ ที่มีอยู่ในสารสกัดจากผลหล่อฮังก๊วยสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดไปโดยปริยาย (น้ำตาลมอลโทสสามารถเหนี่ยวนําการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้)

            การศีกษาหนึ่งในประเทศจีนยังพบว่าสารสกัดจากหล่อฮังก๊วยเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดน้อย มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูง ยับยั้งภาวะความเครียดที่เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคเบาหวาน ป้องกันโรคอ้วน พบว่าโมโกรไซต์สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไลเปส จึงอาจช่วยชะลอการดูดซีมไขมันเข้าสู่ร่างกายได้

            ในปัจจุบันจึงมีการน่าหล่อฮังก๊วยมาใช้เป็นสารให้ทดแทนความหวาน เนื่องจากไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณพลังงานในอาหาร และยังช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าตาลในเลือด อีกทั้งยังไม่พบผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคหล่อฮังก๊วยในระยะยาว โดยสารสกัดจากหล่อฮังก๊วยและสารประกอบอื่นๆ ในหล่อฮังก๊วยเป็นสารประกอบที่ไม่มีความเป็นพิษ

            อย่างไรก็ตามผู้ที่มีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์หรือนักกําหนด อาหารก่อนบริโภคหล่อฮังก๊วย สารสกัดจากหล่อฮังก๊วย หรือผลิตภัณฑ์ทีมีส่วนผสมดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัย ในการบริโภค