หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > เฟินกระแตไต่ไม้ Drynaria
เฟินกระแตไต่ไม้ Drynaria

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-05 11:17:20

อังกาบดอย. (2566, ตุลาคม), เฟินกระแตไต่ไม้ Drynaria : บ้านและสวน : 107-108

                เฟินหากถามถึงเป็นที่ปลูกเลี้ยงง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่ นอกจากเป็น ข้าหลวง เป็นใบมะขาม เฟินเงิน และกนกนารีที่นิยมใช้จัดสวนกันอย่างแพร่หลายแล้ว ส่วนใหญ่คงเป็น"กระแตไต่ไม้” อยู่ในอันดับ ต้น ๆ เนื่องจากเป็นเป็นที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนแล้งได้ดี สามารถนําไปจัดตกแต่งสวนและใช้เป็นไม้กระถางแขวน หรือนำมาเกาะต้นไม้ในบริเวณบ้าน ใช้เวลาไม่นาน รากก็เดิน เหง้าก็เลื้อย ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ และสวยงามมาก คนรักเฟินจึงมักเริ่มต้นจากเฟินชนิดนี้

          เป็นกระแตไต่ไม้เป็นเฟินในสกุล Drymania วงศ์ Polypodiaceae ลักษณะพิเศษของเฟินในสกุลนี้ก็คือ  ลําต้นเป็นเหง้าเลื้อย ส่วนใหญ่มีใบ 2 ประเภทในต้นเดียวกัน คือ ใบไม่สร้างอับสปอร์หรือใบประกบต้น(Nest Leaf) เรียกทั่วไปว่า “ใบกาบ” ลักษณะเหมือนใบโอ๊กห่อหุ้มเหง้า ไม่มีก้านใบ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่ ติดทน และ    ไม่สร้างสปอร์ ใบ อีกแบบเป็นใบสร้างอับสปอร์หรือใบแท้ เรียกกันว่า “ใบชาย” เป็นใบเดี่ยว ขอบหยักแบบขนนก   กลุ่มอับสปอร์มักเป็นรูปวงกลม

          แนะนําให้รู้จักเป็นกระแตไต่ไม้ ซึ่งหลายชนิดมีใบประกบต้นสวยงาม แผ่นใบเมื่อแก่จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติ คงเหลือไว้เพียงเส้นใบทําให้ดูคล้ายเยื่อกระดาษ

           เฟินสกุลกระแตไต่ไม้ไม่ชอบเครื่องปลูกแน่นทึบ ดังนั้นจึงควรปลูกที่มีความร่วนโปร่งพอเหมาะ แก่การระบายน้ำและอากาศถ่ายเท สามารถเก็บความชื้นได้ ต้องการแสงแดดปานกลางถึงจัด ความชื้นสูง อาจปลูกเลี้ยงเป็นไม้แขวนประดับกระถางหรือปลูกเลี้ยงเป็นไม้อิงอาศัย ประดับต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงาได้ดี ควรรดน้ำวันละครั้ง   โดยรดวันเว้นวัน และสามารถให้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยสูตรเสมอฉีดพ่นทางใบหลังรดน้ำ ขยายพันธุ์ง่ายโดยการผ่าเหง้า