หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การแกะสลักตราประทับบอกเล่าร้อยเรื่องราวผ่านพื้นที่เพียงตารางนิ้ว
การแกะสลักตราประทับบอกเล่าร้อยเรื่องราวผ่านพื้นที่เพียงตารางนิ้ว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-08 15:17:08

ซุนอิ่ง. (2563, มีนาคม), การแกะสลักตราประทับบอกเล่าร้อยเรื่องราวผ่านพื้นที่เพียงตารางนิ้ว.               สถาบันขงจื่อ (59) : 52-59

             เพราะเหตุใดตราประทับแกะสลักเล็ก ๆ อันหนึ่ง จึงมีมนต์เสน่หได้อย่างมากมายขนาดนี้ นั่นเป็นเพราะว่าการแกะสลักตราประทับของจีน ไม่ใช่แค่งานแกะสลักธรรมดาทั่วไป หากแต่เป็นงานศิลปะที่นำเอาศิลปะการเขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน วิธีการแกะสลักและวิธีการใช้เครื่องมือในการแกะสลักมารวมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างประณีตงดงาม ในตราประทับจะประกอบด้วยลวดลายของตัวอักษรจีนที่มีความพลิ้วไหวงดงาม การจัดวางลวดลายที่ลงตัว พร้อมกับฝีมือการแกะสลักอย่างเชียวชาญ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 20 ตารางเซนติเมตร เพียงพื้นที่เท่านี้ช่างฝีมือแกะสลักจะต้องแสดงผลงานศิลปะด้วยกลอนหนึ่งบท ภาพเขียนหนึ่งภาพ หรืออาจบอกเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่ง ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า “พื้นที่เพียงหนึ่งตารางนิ้ว สามารถบรรจุเรื่องราวและถ้อยคำได้อย่างไร้จำกัด”