หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การบริหารเวลา เพื่อความสําเร็จของชีวิต
การบริหารเวลา เพื่อความสําเร็จของชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-08 11:33:32

พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล. (2567, มีนาคม), การบริหารเวลา เพื่อความสําเร็จของชีวิต : Gourmet & Cuisine : 122


          มีคำกล่าวว่า “เราสามารถมีอะไรก็ได้ที่เราต้องการในชีวิต แต่เราไม่สามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างได้" นั่นคือ ความท้าทายที่แท้จริง ในการบริหารเวลาที่มีจํากัดของเรา ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าทำอย่างไรจึงจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จ แต่ว่าจะตัดสินใจอย่างฉลาดที่สุดอย่างไรที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ เพื่อที่จะได้จดจ่ออยู่กับเรื่องที่สําคัญที่สุด

เลือกเป้าหมายความสําเร็จที่ต้องการ

          ท่านวอร์เรน บัฟเฟตต์ คนที่รวยที่สุดในโลกเคยตอบคําถามนักบินส่วนตัว ซึ่งถามว่าควรจัดลําดับความสําคัญในชีวิตอย่างไร คําแนะนําคือให้หารายการสิ่งที่ต้องการสุดในชีวิตออกมา 25 เรือง เสร็จแล้วให้เรียงตามสําดับความสําคัญและคัดเฉพาะ 1-5 อันดับแรก เพื่อทําการจัดสรรเวลาในการดําาเนินการความฝันเหล่านั้นให้สําเร็จ ส่วนที่เหลืออีก 20 รายการให้ทิ้งไป เพราะว่ามันไม่สําคัญพอที่จะนําเข้ามาเป็นแก่นของชีวิต แต่มันอาจจะกวนใจเราให้ละจากสิ่งที่สําคัญที่สุด

ใช้หลักการ “จ่ายตัวเองก่อน" 

          เลียนแบบวิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคล ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี นั่นคือ เมื่อได้รับเงินเดือนมาให้แบ่งส่วนหนึ่งไปเป็นเงินออมก่อนทันที เป็นการจ่ายให้ตัวเองก่อน แล้วค่อยจ่ายจากเงินที่เหลือ ใช้หลักการเดียวกันนี้ในการบริหารเวลาถ้ากิจกรรมใดที่มีความสําคัญจริง ๆ  โดยให้ทํางานที่เกี่ยวกับโครงการที่สําคัญที่สุดโนชั่วโมงแรกของแต่ละวัน และให้ปกป้องเวลาของเราโดยการกําหนดตารางเวลาในการนัดพบกับตัวเอง เพื่อว่าเรื่องอื่นๆ จะได้ไม่สามารถแทรกเข้ามาแทนที่ได้

จํากัด "งานระหว่างทํา

           คนส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เพื่อให้รู้สึกว่ามีความคืบหน้าไปหลายๆ อย่าง แต่ในความเป็นจริงแล้วมันะไม่มีความคืบหน้าเลย เพราะว่าแต่ละครั้งที่เราเริ่มรู้สึกว่าโครงการยากหรือน่าเบื่อ เราสามารถเปลี่ยนไปทําโครงการอื่นแทนได้ง่าย ทางเลือกคือให้กําหนดตายตัวถึงจํานวนงานที่เราอนุญาตให้ตัวเองทำในช่วงเวลาใดๆ ซึ่งแนะนําว่าไม่ควรเกิน 3 รายการ เมื่อได้เลือกรายการเหล่านี้แล้วความต้องการเวลาอื่นๆ จะต้องรอจนกระทั่ง 1 ใน 3 ของรายการได้เสร็จสิ้นแล้ว เราอาจจะละทิ้งโครงการที่เป็นไปไม่ได้กลางคันเพื่อให้มีพื้นที่ว่าง