หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > 10 เทรนด์ผู้บริโภคโลกหลังยุคโควิด-19 : Food Focus Thailand
10 เทรนด์ผู้บริโภคโลกหลังยุคโควิด-19 : Food Focus Thailand

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-09 13:07:18

นันทนัช จิตรสัมพันธเวช. (2564, สิงหาคม), 10 เทรนด์ผู้บริโภคโลกหลังยุคโควิด-19 : Food                    Focus Thailand. 16 (185) : 44-46


        เปิดเผยผลการสำรวจ “10 เทรนด์ ผู้บริโภคโลกหลังยุคโควิด-19” ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภคยุค “New Normal” ให้เปลี่ยนไปอย่างมาก  โดยมีทิศทางพฤติกรรมผู้บริโภคที่สำคัญ 10 ด้าน ดังนี้

   1. กระแสรักสุขภาพมาแรง  ในยุคนี้มีโรคประจำตัวแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความเสี่ยงและอาจอันตราย ถึงชีวิต  ธุรกิจจึงควรเน้นการมอบคุณค่าด้านสุขภาพสูงสุดต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทุกคนเข้าถึงได้

   2. ป้องกันไว้ก่อน ต้องเน้นความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไร้การสัมผัส ลดเวลาการมีปฏิสัมพันธ์

   3. กลัวที่อับ เพราะที่อับจะมีไวรัสแพร่กระจายอยู่ได้ง่ายและรวดเร็ว

   4. ผสานโลกเสมือนกับโลกจริงเป็นหนึ่งเดียว เช่น ร้านอาหารในญี่ปุ่นจัดงานเลี้ยงผ่านระบบ Zoom ที่ ลูกค้าเห็นหน้ากันได้แบบ 380องศา เป็นต้น

   5. ผู้เบริโภคต้องการบริหารเวลาให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตให้มากที่สุดในยุคที่ต้อง Work from

Home  เช่น การนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์โดนใจลูกค้ามากที่สุด

   6. วิกฤตความเชื่อมั่นทางการเมืองของผู้บริโภค ผู้คนต้องการที่จะพึ่งพาตัวเองมากกว่าเดิม โดยเฉพาะในประเทศที่ล้มเหลวต่อการบริหารจัดการ (โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุข)

   7. เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย

   8. เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และออกแบบความสมดุลให้แก่ชีวิต

   9. สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

   10. บริหารเวลาทำงานแต่ละวันให้เหมาะสม