หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ฟังเสียงคราส
ฟังเสียงคราส

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-11 12:08:05

สเตฟานี เวอร์มิลเลียน. (2567, กุมภาพันธ์), ฟังเสียงคราส : National Geographic ฉบับภาษาไทย : 25


           นักดาราศาสตร์หาวิธีใหม่เพื่อช่วยผู้บกพร่องทางสายตา ให้มีประสบการณ์ร่วมในเหตุการณ์บนฟากฟ้า ในวันที่ 8 เมษายน ปี 2004 เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้ามาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ทําให้กลางวันกลายเป็นกลางคืนในสุริยุปราคาเต็มดวงเหนือบางส่วนของทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา เป็นอุปสรรค์ทําให้ไม่อาจมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ นักดาราศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้พัฒนาไลต์ซาวนด์ LightSound) อุปกรณ์ขนาดสมาร์ตโฟนที่แปรค่าความสว่างให้เป็นเสียงโครงการไรต์ซาวนด์จะแจกจ่ายอุปกรณ์ราว 500 ชิ้นแก่พิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติและแห่งรัฐ ตลอดจนโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ของฮาร์วาร์ด แอดดิสัน เบียลีสา บอกว่า เป้าหมายคือการเพิ่มการเข้าถึงและเปิดวงการดาราศาสตร์สู่มุมมองใหม่ ๆ “ความตื่นเต้นกับเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์อาจเป็นแรงบันดาลใจให้นักคิดผู้ยิ่งใหญ่รุ่นต่อ ๆ ไป"