หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > 5 วิธี ชะลอภาวะสมองเสื่อม
5 วิธี ชะลอภาวะสมองเสื่อม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-13 16:25:58

ชวลิดา  เชียงกูล. (2564, มิถุนายน), 5 วิธี ชะลอภาวะสมองเสื่อม : ชีวจิต.  23 (545) : 26

        กรมสุภาพจิตแนะนำผู้สูงวัยและผู้ที่มีความเสี่ยงหรือเริ่มมีอาการภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรกให้ฝึก

        เทคนิค 5 ข้อต่อไปนี้ เพื่อช่วยชะลอความรุนแรงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมให้เกิดช้าลง สามารถพึ่งพาตนเองและทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ ดังนี้

  •         1. ด้านการรู้คิด เป็นการกระตุ้นให้ใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การบอกเวล สถานที่

หรือการอ่านหนังสือแล้วเล่าเรื่องราวในหนังสือนั้น

        2. ด้านความจำ เช่น ฝึกจำหน้าคน การบอกชื่อคน ฝึกนับตัวเลข เล่นเกม เป็นต้น

        3. ด้านทักษะ เช่น การวาดภาพ การปั้นดินน้ำมัน การเต้นรำ เป้นต้น เพื่อรักษาระดับความรู้ความสามารถให้คงเดิมและเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่เพิ่มขึ้น

        4. ด้านอารมณ์จิตใจ เป็นการกระตุ้นความจำและอารมณ์โดยใช้ประสบการณ์ชีวิตในอดีตและใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น รูปภาพ ดนตรี รวมทั้งการออกกำลังกาย จะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นและช่วยให้นอนหลับสนิท

        5. ด้านพฤติกรรม เป็นการค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมหรือตัวกระตุ้นเพื่อลดปัญหา เช่น การให้แรงจูงใจ การชื่นชม เป็นต้น การรักษาแบบนี้จำให้พฤติกรรมที่หายไปกลับคืนมา และลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น ก้าวร้าว เป็นต้น