หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > EASY TRICKS ทํางานตามจังหวะนาฬิกาชีวิต งานรุ่ง สุขภาพพุ่ง
EASY TRICKS ทํางานตามจังหวะนาฬิกาชีวิต งานรุ่ง สุขภาพพุ่ง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-15 13:22:40

กองบรรณาธิการ. (2566, มิถุนายน), EASY TRICKS ทํางานตามจังหวะนาฬิกาชีวิต งานรุ่ง สุขภาพพุ่ง : ชีวจิต : 6

          สําหรับคนทํางาน การวางแผนการทํางานในแต่ละวันเป็นสิ่งสําคัญ นอกจากต้องรู้ลําดับความสําคัญก่อนหลังแล้ว หากสามารถวางแผนงานให้สอดคล้องกับจังหวะนาฬิกาชีวิตได้ จะยิ่งทําให้งานรุ่ง สุขภาพพุ่ง

          หนังสือวิทยาศาสตร์การใช้ชีวิต ของ Dr. Stuart Farrimond สํานักพิมพ์วีเลิร์น แนะนําข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวะนาฬิกาชีวิตไว้ว่า

          6.00 น. พื้นที่สมองส่วนการ “คิด” ยังคงสะลึมสะลือ หรือไม่ตื่นตัวในช่วงเช้าตรู่ ดังนั้นอย่าเพิ่งกระโจน  ลงไป ทํางานที่ยากและท้าทาย เนื่องจากอาจเกิดข้อผิดพลาด หรือทํางานไม่ได้ผลเต็มร้อย

          10.00 น. สมองเริ่มเร่งเครื่องและพร้อมลุย จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดการ วางแผนงานที่ท้าทายที่ต้องการความลุ่มลึกหรือวางแผนอย่างชาญฉลาด

          14.30 น. เป็นช่วงเวลาที่กล้ามเนื้อตื่นตัวมากขึ้น ดังนั้นหากมีงานที่ต้องใช้แรงหรือพลังด้านร่างกาย เป็นช่วงที่เหมาะสมมากที่สุด

           19.30 น. เป็นช่วงเวลาที่สมองเริ่มผ่อนคลาย ดังนั้นไม่ควรบีบคั้นให้สมองต้องทํางานต่อเนื่อง แต่ควรพักเพื่อให้สมองจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติ

          22.00 น. ระดับอะดีโนซีนในสมองสูง ส่งผลให้คุณรู้สึกว่าคุณสมองล้า และคิดได้อย่างเชื่องช้า  จึงเป็นเหตุผลให้เราควรพักเและเข้านอน

           ลองปรับใช้เท่าที่โอกาสในการทํางานเอื้ออํานวยนะคะ