หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > สุขภาพจิตดีไม่มีขายแต่ประเมินได้ง่าย ๆ ผ่าน Mental Health Check Up
สุขภาพจิตดีไม่มีขายแต่ประเมินได้ง่าย ๆ ผ่าน Mental Health Check Up

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-17 13:10:31

ปารณพัตน์ แอนุ้ย, (2566, กุมภาพันธ์), สุขภาพจิตดีไม่มีขายแต่ประเมินได้ง่าย ๆ ผ่าน Mental Health Check Up :                  หมอ ชาวบ้าน (526) : 61-63


        หากใครกําลังสงสัยว่าตัวเองกําลังป่วยทางใจ อยู่หรือไม่ ทุกวันนี้สามารถตรวจสอบและคัดกรอง เบื้องต้นได้แล้วผ่านสมาร์ทโฟน เพราะมีหลายแอป พลิเคชันที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ เบื้องต้นมากมายเต็มไปหมด

        แต่แอปฯ ที่จะขอแนะนําในครั้งนี้ชื่อว่า Mental Health Check Up ซึ่งเป็นแอปฯ ที่สถาบัน จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทําขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความ เสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช

        จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ เพียง ดาวน์โหลดผ่านระบบ iOS และ Android ลงใน สมาร์ทโฟน จากนั้นกรอกชื่อ อายุ รวมถึงภูมิลําเนา ก็สามารถประเมินได้เลยว่า เรากําลังมีความเสี่ยงที่จะป่วยด้านใดอยู่หรือไม่  

        สําหรับหมวดหมู่การประเมินบนแอปฯ Men-  tal Health Check Up  สามารถประเมินได้ทั้งความเครียด  ภาวะซึมเศร้า ภาวะความจํา ภาวะหมดไฟในการทำงาน  หรือจะใช้เพื่อวัดดัชนีวัดความสุข หรือ EQ เป็นต้น ก็ได้เช่นกัน 

        ทั้งนี้ในแต่ละหมวดจะมีชุดคําถามสําหรับการประเมินแตกต่างกันไป  หากใครมั่นใจว่าไม่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แต่อยากลองประเมินตัวเองดู ก็อาจได้ตอบคําถามสั้น ๆ เพียง ๒-๓ ข้อเท่านั้น ส่วนคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหา ยิ่งตอบคําถามไปเรื่อย ๆ  ก็อาจเจอคําถามมากถึง ๒๐ ข้อเลยทีเดียว

        Mental Health Check Up เป็นแอปฯ ที่ใช้ งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ข้อคําถามที่ใช้สําหรับ การประเมินไม่ได้อ่านยากเกินกว่าความเข้าใจ และ เมื่อประเมินเสร็จก็จะได้รับคําแนะนํากลับไปด้วย ว่า เราควรทําอย่างไรต่อไปเพื่อเยียวยาอาการ ป่วยไข้ให้ดีขึ้น

        อย่างไรก็ตาม แอปฯ นี้สร้างขึ้นมาสำหรับใช้ประเมินอาการเพียงคร่าว ๆ เท่านั้น หากใครที่ได้ผล ๆ  ว่ามีแนวโน้มจะป่วยด้านสุขภาพจิตด้านใดด้านหนึ่ง สิ่งสําคัญที่ควรทําก็คือเข้าพบแพทย์หรือผู้เชี่ยว ชาญเพื่อให้ความช่วยเหลือจะดีที่สุด

        หรือจะโทรปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิตเบอร์ ๑๓๑๒ เพื่อขอคำแนะนำประกอบก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีเช่นกัน

        ดังนั้น หากใครที่รู้ตัวว่ากำลังป่วยเป็นโรคเหล่านี้ ก็อย่ากลัวการรักษาเลย รีบดูแลตัวเองเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้มีเวลาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นอีกนานแสนนาน